Hội thảo ISO về các thỏa thuận công nhận lẫn nhau

Hội thảo ISO về các thỏa thuận công nhận lẫn nhau

Tác giả: ISOCUS | 22-04-2019, 11:40 am

Các thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA), ngày càng trở nên quan trọng trong thương mại thế giới, là chủ đề của một hội thảo ISO vào ngày 7 tháng 5 năm 1998 tại khách sạn Penta ở Geneva, Thụy Sĩ.

Khi hàng hóa và dịch vụ chảy qua biên giới, các đối tác kinh doanh hoặc cơ quan chính phủ có thể yêu cầu xác minh rằng họ đo lường theo tiêu chuẩn. Xác minh này được gọi là “đánh giá sự phù hợp”.

Các cơ quan thực hiện đánh giá sự phù hợp có thể tham gia vào Thỏa thuận công nhận lẫn nhau. Có nhiều mức độ khác nhau của MRA, nhưng mục đích cuối cùng của họ là các bên ký kết cam kết công nhận kết quả kiểm tra, thử nghiệm hoặc kiểm toán của nhau. Điều này giúp tránh chi phí và sự bất tiện của nhiều đánh giá sự phù hợp. Lợi ích thậm chí còn lớn hơn khi MRA là đa phương, liên quan đến thỏa thuận giữa một số cơ quan đánh giá sự phù hợp.

ISO đang tổ chức hội thảo MRA để thúc đẩy thảo luận và thúc đẩy sự hiểu biết chung về các thỏa thuận này giữa nhiều bên liên quan. Trong số những bên liên quan khác, đại diện từ các tổ chức đánh giá sự phù hợp và công nhận, nhà sản xuất, nhà cung cấp và nhà phân phối, cơ quan quản lý và quan chức thương mại, cũng như những người có trách nhiệm chăm sóc lợi ích của các nước đang phát triển.

Hội thảo được tổ chức bởi ISO / CASCO, ủy ban ISO phát triển Hướng dẫn và Tiêu chuẩn quốc tế về các khía cạnh khác nhau của các hoạt động đánh giá sự phù hợp và các tổ chức thực hiện chúng. Hướng dẫn của CASCO thể hiện sự đồng thuận quốc tế về những gì cấu thành thực tiễn chấp nhận được. Việc sử dụng chúng góp phần vào sự thống nhất và gắn kết của đánh giá sự phù hợp trên toàn thế giới và do đó tạo điều kiện cho thương mại xuyên biên giới.

Lưu ý: Các nhà báo muốn tham dự hội thảo được yêu cầu trả lại mẫu kèm theo. Những người khác muốn tham dự nên liên hệ với thành viên ISO ở nước họ hoặc Ban thư ký trung tâm ISO ở Geneva (xem bên dưới).

 Nguồn: iso.org

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299