Hiểu, Phát triển & Duy trì Hệ thống Quản lý Chất lượng Dầu khí
Chat Zalo
Chat ngay

Hiểu, Phát triển & Duy trì Hệ thống Quản lý Chất lượng Dầu khí

Khóa đào tạo chuyên sâu 5 năm của ISOCUS trong Hiểu, Phát triển & Duy trì Hệ thống Quản lý Chất lượng Công nghiệp Dầu khí sẽ cho phép người tham gia phát triển chuyên môn cần thiết để hiểu, phát triển và duy trì Hệ thống Quản lý Chất lượng dựa trên ISO / TS 29001: 2010 và ISO 9001: 2015. Chương trình đào tạo này được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp dầu khí, hóa dầu và khí thiên nhiên.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Hiểu và giải thích các yêu cầu của ISO / TS 29001: 2010
 • Hiểu và giải thích các yêu cầu của ISO9001: 2015
 • Lập kế hoạch và quản lý việc thực hiện một cuộc họp QMS ở trên
 • Chuẩn bị chứng nhận
 • Nhận thức về kiểm toán nội bộ & đào tạo QMS cho nhân viên công ty

HOTLINE TƯ VẤN TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ 

BẤM : 0937.619.299

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chương trình đào tạo này phù hợp với nhiều chuyên gia nhưng sẽ rất có lợi:

 • Các nhà quản lý và giám sát tham gia vào các hệ thống quản lý chất lượng trên bờ và ngoài khơi
 • Những người có trách nhiệm thực hiện kiểm toán quản lý chất lượng
 • Nhân viên sản xuất, xử lý, bảo trì và HSE
 • Các nhà quản lý trực tiếp tham gia lập kế hoạch / triển khai các chương trình đánh giá rủi ro
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mục tiêu

Đến cuối Chương trình đào tạo của ISOCUS, người tham gia sẽ biết cách:

 • Hiểu và giải thích các yêu cầu của ISO / TS 29001: 2010
 • Hiểu và giải thích các yêu cầu của ISO9001: 2015
 • Lập kế hoạch và quản lý việc thực hiện một cuộc họp QMS ở trên
 • Chuẩn bị chứng nhận
 • Nhận thức về kiểm toán nội bộ & đào tạo QMS cho nhân viên công ty

Phương pháp đào tạo

Chương trình đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng của ngành công nghiệp dầu khí này dựa trên cả lý thuyết và thực hành và sử dụng các ví dụ dựa trên các trường hợp thực tế, bài tập thực hành và nghiên cứu điển hình bao gồm cả diễn thuyết nhập vai và thuyết trình.

Tác động tổ chức

Chương trình đào tạo của ISOCUS trong 5 ngày này sẽ giúp tổ chức thiết lập và duy trì Hệ thống Quản lý Chất lượng hiệu quả thông qua:

 • Xây dựng hiểu biết về mục đích và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả
 • Phát triển sự hiểu biết về các yêu cầu trong ISO / TS 29001: 2010 và ISO9001: 2015
 • Hiểu các nguyên tắc và thực hành của việc ghi lại một QMS
 • Xây dựng nhận thức về yêu cầu chứng nhận
 • Phát triển chuyên môn cần thiết để phát triển và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng.
 • Tạo niềm tin và sự nhiệt tình để thực hiện

Tác động cá nhân

Người tham dự Chương trình đào tạo trong  5 ngày này sẽ nâng cao kiến ​​thức và kinh nghiệm của họ trong các nguyên tắc và thực hành của Hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và nâng cao sự nghiệp của họ bằng cách:

 • Có được thông tin chi tiết về các khái niệm cơ bản
 • Hiểu các yêu cầu và sự không phù hợp
 • Xây dựng trải nghiệm và sự tự tin thông qua các ví dụ dựa trên các trường hợp thực tế, bài tập thực hành và nghiên cứu điển hình
 • Kiểm tra kiến ​​thức và năng lực của mình thông qua các bài thuyết trình nhập vai và diễn thuyết
 • Phát triển khả năng lập kế hoạch và quản lý việc thực hiện QMS hiệu quả trong ngành Dầu khí
 • Phát triển và thể hiện một cơ sở thực tế chi tiết cho phương pháp tiếp cận của họ

Hội thảo Phác thảo

1 ngày

Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

 • Nguồn gốc của ISO / TC 29001: 2010 và ISO9001: 2015
 • Mục tiêu & mục tiêu của tiêu chuẩn quốc tế ISO / TC 29001: 2010 và 9001: 2015
 • Yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng
 • Tài liệu trong Hệ thống quản lý chất lượng
 • Yêu cầu và quy trình chứng nhận

Ngày 2

Chi tiết về tiêu chuẩn ISO

 • Thuật ngữ và định nghĩa
 • Điều khoản giải thích theo quy định của ISO / TC 29001: 2010 và bài tập
 • Điều khoản giải thích theo quy định của ISO 9001: 2015 và bài tập
 • Tỷ lệ rủi ro đối với rủi ro

Ngày 3

Triển khai và quản lý QMS

 • Trách nhiệm quản lý hàng đầu
 • Lập kế hoạch thực hiện dự án
 • Các nguyên tắc và công cụ quản lý dự án áp dụng trong việc xây dựng một QMS hiệu quả
 • Xác định phạm vi
 • Mục tiêu của QMS
 • Chính sách chất lượng

Ngày 4

Tài liệu QMS

 • Xác định quy trình và quy trình bắt buộc
 • Phát triển các thủ tục hiệu quả và âm thanh
 • Quy trình và quy trình kiểm soát chất lượng
 • Phát triển tài liệu đào tạo cho kiểm toán viên nội bộ và nhận thức của nhân viên chung
 • Các bài tập

Ngày 5

Đo & Giám sát

 • Kỹ thuật giám sát
 • Chuẩn bị cho chứng nhận
 • Kiểm toán nội bộ
 • Xem lại việc quản lý

HOTLINE: 0937.619.299

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Hiểu, Phát triển & Duy trì Hệ thống Quản lý Chất lượng Dầu khí
Khóa đào tạo chuyên sâu 5 năm của ISOCUS trong Hiểu, Phát triển & Duy trì Hệ thống Quản lý Chất lượng Công nghiệp Dầu khí sẽ cho phép người tham gia phát triển chuyên môn cần thiết để hiểu, phát triển và duy trì Hệ thống Quản lý Chất lượng dựa trên ISO / TS 29001: 2010 và ISO 9001: 2015. Chương trình đào tạo này được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp dầu khí, hóa dầu và khí thiên nhiên.
icon zalo
0937.619.299