Hệ thống quản lý Kiểm toán chất lượng đào tạo, môi trường và sức khỏe & Kiểm toán an toàn
Chat Zalo
Chat ngay

Hệ thống quản lý Kiểm toán chất lượng đào tạo, môi trường và sức khỏe & Kiểm toán an toàn

Khóa đào tạo ISOCUS về hội thảo đào tạo kiểm toán hệ thống quản lý sẽ cung cấp cho người tham dự một kiến ​​thức chuyên sâu về tiêu chuẩn ISO quốc tế về chất lượng (ISO 9001: 2015), môi trường (ISO 14001: 2015) và sức khỏe và an toàn lao động (ISO 45001) : 2018). Sau chương trình đào tạo ISOCUS này, những người tham dự sẽ được cung cấp một sự hiểu biết chi tiết về cách kiểm toán cả hai công ty cung cấp và tổ chức của họ. Sự nhấn mạnh về kiểm toán sẽ là trọng tâm để đạt được hiệu suất được cải thiện trong ba lĩnh vực được đưa ra. Khóa đào tạo kiểm định hệ thống quản lý ISOCUS này được thiết kế để liên quan đến tất cả các đại biểu khóa học với một số lượng đáng kể các bài tập nhóm nghiên cứu.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Cung cấp cho người tham dự một kiến ​​thức chuyên sâu về tiêu chuẩn ISO quốc tế về chất lượng (ISO 9001: 2015), môi trường (ISO 14001: 2015) và sức khỏe và an toàn lao động (ISO 45001) : 2018)
 • Cung cấp một sự hiểu biết chi tiết về cách kiểm toán cả hai công ty cung cấp và tổ chức của họ
 • Đạt được hiệu suất được cải thiện trong ba lĩnh vực được đưa ra.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Khóa đào tạo ISOCUS này phù hợp với nhiều chuyên gia nhưng sẽ rất có lợi:

 • Các nhà quản lý cấp cao mong muốn được cải thiện về hoạt động, môi trường và sức khỏe và an toàn
 • Người quản lý hoạt động
 • Quản lý dự án
 • Chuyên gia trẻ muốn đạt được kiến ​​thức về TẤT CẢ các lĩnh vực của tổ chức của họ (kể từ khi kiểm toán sẽ đưa họ đến các phòng ban và các hoạt động mà họ thường không nhìn thấy)
 • Chuyên viên Quản lý chất lượng, môi trường và sức khỏe và an toàn có nhu cầu nâng cao kiến ​​thức chi tiết về chủ đề của họ 
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Khóa đào tạo ISOCUS này sẽ bao gồm:

 • Giải thích các phiên bản mới nhất của ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001
 • Lập kế hoạch kiểm toán
 • Hiệu suất kiểm toán
 • Báo cáo kiểm toán
 • Kỹ thuật cải tiến tổ chức

Mục tiêu

Khóa đào tạo ISOCUS này nhằm cung cấp cho các đại biểu khả năng:

 • Hiểu tất cả các điều khoản ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 và các điều khoản phụ
 • Có thể giải thích cho đồng nghiệp mọi chi tiết về ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001
 • Lập kế hoạch, tiến hành và báo cáo kiểm toán hệ thống quản lý
 • Là một phần của quá trình cải tiến của một tổ chức

Đến cuối khóa đào tạo ISOCUS này, những người tham gia sẽ học cách:

 • Giải thích các yêu cầu của ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001
 • Lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán hệ thống quản lý
 • Hãy là một phần cơ bản của quá trình cải tiến tổ chức

Phương pháp đào tạo

Điều này ISOCUS Hệ thống quản lý kiểm toán khóa học được dựa trên khái niệm học tập tăng tốc. Điều này có nghĩa là sẽ có:

 • Bài giảng trên lớp với các đại biểu được khuyến khích tham gia thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm của họ

theo dõi bởi,

 • Bài tập nhóm để kiểm tra và củng cố sự hiểu biết của các đại biểu về các chủ đề được trình bày

Tác động tổ chức

Nhân viên của tổ chức sẽ thu được kiến ​​thức nâng cao về cách cải thiện:

 • Hiệu suất hoạt động
 • Hiệu suất môi trường
 • Hiệu suất sức khỏe và an toàn

Bản thân các đại biểu sẽ nâng cao kiến ​​thức và thực hành của họ:

 • Đánh giá các yêu cầu về tài liệu liên quan đến chất lượng, môi trường và sức khỏe và an toàn
 • Kỹ thuật lập kế hoạch kiểm toán
 • Kỹ thuật hiệu suất kiểm toán
 • Báo cáo kiểm toán giá trị gia tăng
 • Hành động khắc phục và cải thiện

Tác động cá nhân

Những người tham gia sẽ tăng kiến ​​thức cá nhân của họ về khả năng và hiệu suất như sau:

 • Hiểu biết về thực hành quản lý tốt về chất lượng, môi trường và sức khỏe và an toàn
 • Truyền đạt kiến ​​thức thực hành tốt nhất cho nhân viên họ gặp trong quá trình kiểm toán
 • Tài liệu và trình bày các quan sát và quan tâm quản lý một cách súc tích để cải tiến có thể được xác định chắc chắn
 • Tư vấn cho tổ chức của mình cải thiện chất lượng, môi trường và sức khỏe và an toàn
 • Tư vấn cho các tổ chức nhà cung cấp cải thiện chất lượng, môi trường và sức khỏe và an toàn
 • Đạt được kiến ​​thức về các bộ phận của tổ chức của họ mà họ sẽ không thường thấy, do đó cung cấp cho mình một sự linh hoạt lớn hơn để đảm nhận trách nhiệm trong một phạm vi rộng hơn của các phòng ban

Ai nên tham dự?

ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 và đào tạo kiểm toán tiếp theo được thiết kế để cải thiện tổ chức:

 • Kiểm soát hoạt động (chất lượng)
 • Hiệu suất môi trường
 • Hiệu suất sức khỏe và an toàn

Chương trình đào tạo ISOCUS về Kiểm toán Hệ thống Quản lý mang lại lợi ích cho nhiều cấp độ nhân viên muốn thấy hiệu suất được cải thiện ở các khu vực trên.

Khóa đào tạo ISOCUS này phù hợp với nhiều chuyên gia nhưng sẽ rất có lợi:

 • Các nhà quản lý cấp cao mong muốn được cải thiện về hoạt động, môi trường và sức khỏe và an toàn
 • Người quản lý hoạt động
 • Quản lý dự án
 • Chuyên gia trẻ muốn đạt được kiến ​​thức về TẤT CẢ các lĩnh vực của tổ chức của họ (kể từ khi kiểm toán sẽ đưa họ đến các phòng ban và các hoạt động mà họ thường không nhìn thấy)
 • Chuyên viên Quản lý chất lượng, môi trường và sức khỏe và an toàn có nhu cầu nâng cao kiến ​​thức chi tiết về chủ đề của họ 

Chương trình Phác thảo

 Ngày 1

Hệ thống quản lý

 • Thảo luận nhóm về kiến ​​thức và hiểu biết hiện tại của đại biểu về tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001
 • Nguồn gốc và mục đích của hệ thống quản lý
 • Giới thiệu về ISO 9001 và Hệ thống chất lượng
 • Ý nghĩa & Nội dung của ISO 9001
 • Các khoản của ISO 9001

Ngày 2

Quản lý môi trường

 • Liên quan các điều khoản của ISO 9001 cho một tổ chức
 • Nguyên tắc và mục đích của quản lý môi trường
 • Ý nghĩa & Nội dung của ISO 14001
 • Các khoản của ISO 14001
 • Liên quan các khoản của ISO 14001 cho một tổ chức

Ngày 3

Kiểm soát và quản lý hệ thống quản lý và sức khỏe nghề nghiệp

 • Nguyên tắc và mục đích của quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Sự khác biệt giữa OHSAS 18001 và ISO 45001
 • Giới thiệu về kiểm toán
 • Kiểm toán 9001, 14001 và 45001 cùng nhau
 • Tài liệu hệ thống quản lý điển hình
 • Lập kế hoạch chuẩn bị kiểm tra và kiểm tra
 • Cuộc họp mở đầu 

Ngày 4

Kiểm toán trong thực tế

 • Tiến hành kiểm toán
 • Đánh giá các kịch bản kiểm toán thực
 • Không phù hợp chung
 • Xác định và phân loại không phù hợp
 • Viết Không phù hợp (thiếu)

Ngày 5

Sau khi kiểm toán

 • Kết thúc cuộc họp
 • Báo cáo kiểm toán, Hành động khắc phục và Theo dõi
 • Chuẩn bị & Phản hồi Hành động Khắc phục
 • Chuẩn bị trình bày một cuộc họp kết thúc
 • Trình bày phản hồi cuộc họp đóng

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299 

 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Hệ thống quản lý Kiểm toán chất lượng đào tạo, môi trường và sức khỏe & Kiểm toán an toàn
Khóa đào tạo ISOCUS về hội thảo đào tạo kiểm toán hệ thống quản lý sẽ cung cấp cho người tham dự một kiến ​​thức chuyên sâu về tiêu chuẩn ISO quốc tế về chất lượng (ISO 9001: 2015), môi trường (ISO 14001: 2015) và sức khỏe và an toàn lao động (ISO 45001) : 2018). Sau chương trình đào tạo ISOCUS này, những người tham dự sẽ được cung cấp một sự hiểu biết chi tiết về cách kiểm toán cả hai công ty cung cấp và tổ chức của họ. Sự nhấn mạnh về kiểm toán sẽ là trọng tâm để đạt được hiệu suất được cải thiện trong ba lĩnh vực được đưa ra. Khóa đào tạo kiểm định hệ thống quản lý ISOCUS này được thiết kế để liên quan đến tất cả các đại biểu khóa học với một số lượng đáng kể các bài tập nhóm nghiên cứu.
icon zalo
0937.619.299