Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là gì?, 8 nguyên tắc trong tiêu chuẩn ISO 9001

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là gì?, 8 nguyên tắc trong tiêu chuẩn ISO 9001

Tác giả: ISOCUS | 23-04-2019, 4:04 pm

ISO 9001 LÀ GÌ?

ISO 9001 tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu  cầu. Do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) phát triển và ban hành. Là 1 trong các tiêu chuẩn thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 9000.

ISO 9001 đưa ra các yêu cầu về hệ thống quản lý. Quy định các yêu cầu đối với việc xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng tại các tổ chức/ doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn ISO 9001 được thiết kế để áp dụng cho hầu bất kỳ dịch vụ nào; bất kỳ sản phẩm nào và được thực hiện bởi bất kỳ quá trình bất kỳ khu vực nào trên thế giới.

8 nguyên tắc trong tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 phải đảm bảo được những nguyên tắc sau đây:

Chứng chỉ tiêu chuẩn ISO 9001. Sẽ giúp bảo đảm cung cấp những dịch vụ, sản phẩm; đáp ứng được yêu cầu của pháp luật và của khách hàng một cách ổn định nhất. Đồng thời phải nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng đối với dịch vụ, sản phẩm đó.

Chính vì thế phải thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001; cho tất cả những giai đoạn và tất cả những nhân sự có liên quan đến việc đảm bảo chất lượng; từ khâu tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng, thiết kế sản phẩm, mua nguyên liệu, sản xuất; cung cấp dịch vụ, giao hàng cho khách hàng. Những quá trình hỗ trợ như tiếp nhận thông tin, tư vấn, đào tạo, bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị.…

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299