Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S), ISO 45001

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S), ISO 45001

Tác giả: ISOCUS | 20-04-2019, 2:04 pm

ISO 45001 là gì?

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động (Occupational Health and Safety - OH & S), cùng với cách hướng dẫn sử dụng, cho phép tổ chức chủ động cải thiện hiệu suất OH & S trong việc phòng ngừa thương tích và thiệt hại sức khỏe.

ISO 45001 là tiêu chuẩn được phát triển toàn cầu đầu tiên cho các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe. Nó phản ánh xu hướng quản lý sức khỏe và an toàn lao động hiện hành và các kỹ thuật và dự kiến ​​cuối cùng thay thế lên đến 24 tiêu chuẩn an toàn quốc gia trên thế giới.

Nếu bạn hiện đang được chứng nhận OHSAS 18001 thì bạn sẽ cần chuyển sang ISO 45001 vì OHSAS 18001 sẽ bị rút. Chúng tôi có chuyên môn và kiến ​​thức để giúp bạn nâng cấp chứng nhận của bạn và nhận được nhiều nhất từ ​​ISO 45001.

 

 

Đối tượng áp dụng iso 45001?

ISO 45001 được thiết kế để sử dụng cho bất kỳ tổ chức/doanh nghiệp, bất kể quy mô hay tính chất công việc nào và có thể được tích hợp vào chương trình y tế và an toàn khác như chăm sóc sức khỏe người lao động và phúc lợi.

Lợi ích của ISO 45001?

 

 

 

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299