Halal là gì ?

Halal là gì ?

Tác giả: ISOCUS | 06-05-2019, 5:29 pm

Halal là gì ?

Trên toàn cầu số lượng và tỷ trọng người theo đạo Hồi đang tăng. Năm 2010, 74% người theo đạo Hồi sống tại 49 quốc gia. Từ năm 2010 đến năm 2030, dân số theo đạo Hồi sẽ tăng thêm 35% – từ 1,6 tỷ lên 2,2 tỷ. Như vậy, dân số theo đạo Hồi chiếm 26% dân số toàn thế giới, tăng 3% so với hiện nay.

Với những người theo đạo Hồi, với những sản phẩm thực phẩm và đồ uống, Dược phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân, thực phẩm chức năng khi họ sử dụng phải có chứng nhận Halal (được phép). Việc chứng nhận Halal sẽ đảm bảo rằng một quá trình xem xét đánh giá độc lập, khách quan để xác nhận rằng những sản phẩm được đánh giá không sử dụng các thành phần haram (bị cấm) và điều kiện sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh đáp ứng yêu cầu của Kinh Qur’an và Shari’ah Islamia (Luật Hồi giáo).

Việc có chứng nhận Halal sẽ giúp doanh nghiệp:

- Xuất khẩu vào thị trường các quốc gia Hồi giáo và các nước có người Hồi giáo

- Đảm bảo quy trình sản xuất an toàn vệ sinh

- Giúp người tiêu dùng nhận biết để có thể mua các sản phẩm với việc đảm bảo nó không chứa bất cứ thứ gì là bị cấm qua đó làm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm (ngay cả với thị trường tại Việt Nam)

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299