Giới thiệu chung hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001

Giới thiệu chung hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001

Tác giả: ISOCUS | 26-12-2018, 11:07 am

Giới thiệu chung về ISO 45001

Hệ thống quản lý  toàn và sức khỏe nghề nghiệp  tại nơi làm việc không chỉ mang tính nhân văn mà còn phải được bảo vệ để ngăn ngừa thiệt hại kinh tế do thảm họa và cải thiện năng suất của nhân viên. 

Ngoài ra, môi trường bên trong và bên ngoài mà các yêu cầu về an toàn và sức khỏe của chính phủ và các quy định của chính phủ được tăng cường cũng làm tăng tầm quan trọng của an toàn và sức khỏe. 


Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe là một phương pháp quản lý có hệ thống, trong đó tất cả nhân viên bao gồm các bên liên quan và các bên liên quan tham gia để ngăn ngừa và quản lý các rủi ro có thể xảy ra tại nơi làm việc. Nó là một công cụ hữu ích có thể được sử dụng để đảm bảo an toàn và sức khỏe của nhân viên thông qua hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe và thúc đẩy sự phát triển bền vững của tổ chức.

 

Hệ thống chứng nhận ISO 45001

ISO 45001 là gì? Đó là một tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu quản lý có hệ thống về an toàn và sức khỏe của tổ chức, góp phần tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp bằng cách dự đoán và ngăn ngừa các rủi ro khác nhau có thể xảy ra tại nơi làm việc.

Hiệu lực của việc đạt được chứng nhận

 

Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa K-OHSMS 18001 và ISO 45001 là gì? 
Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe đã được ban hành như một tiêu chuẩn quốc tế cho ISO 45001, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của nhân viên và tăng cường quyền của nhân viên và tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

 

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299