Gặp gỡ gia đình ISO 14000!

Gặp gỡ gia đình ISO 14000!

Tác giả: ISOCUS | 22-04-2019, 4:21 pm

ISO vừa xuất bản một tài liệu mới để giúp các tổ chức/doanh nghiệp lựa chọn kết hợp các tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14000 đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ.

Hai năm sau khi ra đời của tiêu chuẩn ISO 14000, gia đình hiện đã phát triển bao gồm hơn 20 tài liệu được trình bày trong tài liệu mới, ISO 14000 – Gặp gỡ cả nhà!

«Việc triển khai hệ thống quản lý môi trường dựa trên ISO 14000 (EMS) và sử dụng các công cụ khác từ gia đình ISO 14000 sẽ giúp bạn tự tin hơn nhiều so với việc bạn tuân thủ luật pháp,» nêu tài liệu trong phần có tiêu đề, « Lợi ích kinh doanh của ISO 14000 ».Cách tiếp cận ISO 14000 buộc bạn phải xem xét kỹ tất cả các lĩnh vực mà doanh nghiệp của bạn có tác động đến môi trường. Và phương pháp hệ thống này có thể dẫn đến những lợi ích như sau:

  • giảm chi phí quản lý chất thải
  • tiết kiệm tiêu thụ năng lượng và vật liệu
  • chi phí phân phối thấp hơn
  • cải thiện hình ảnh công ty giữa các cơ quan quản lý, khách hàng và công chúng
  • khuôn khổ để cải thiện liên tục hiệu suất môi trường của bạn. »

Tập tài liệu liệt kê 21 tiêu chuẩn, báo cáo kỹ thuật, hướng dẫn và tài liệu được phát triển tạo nên họ ISO 14000, cũng như các ấn phẩm ISO 14000 khác của ISO. Nó giải thích rằng gia đình bao gồm các tiêu chuẩn liên quan đến hệ thống quản lý môi trường (EMS cung cấp khuôn khổ cho một tổ chức để quản lý tác động của các hoạt động của nó đối với môi trường) và các tiêu chuẩn khác giúp tổ chức thực hiện chính sách, mục tiêu môi trường của mình.

Tài liệu ISO mới cũng bao gồm phân loại họ ISO 14000 theo các ứng dụng sau:

  • ở cấp độ tổ chức (thực hiện EMS, thực hiện kiểm toán môi trường và điều tra liên quan, và đánh giá hiệu quả môi trường);
  • đến các sản phẩm và dịch vụ (sử dụng tuyên bố và tuyên bố môi trường, thực hiện đánh giá vòng đời), giải quyết các khía cạnh môi trường trong các tiêu chuẩn sản phẩm và hiểu các thuật ngữ và định nghĩa).Nguồn: iso.org

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299