Dịch vụ tư vấn – chứng nhận – công bố hợp quy sản phẩm thuộc bộ Thông tin và Truyền thông

Dịch vụ tư vấn – chứng nhận – công bố hợp quy sản phẩm thuộc bộ Thông tin và Truyền thông

Chứng nhận hợp quy các sản phẩm theo thông tư 05/2014/TT-BTTTT là bắt buộc đối mới mọi doanh nghiệp sản xuất hay nhập khẩu. Dịch vụ tư vấn – chứng nhận – công bố hợp quy sản phẩm thuộc bộ Thông tin và Truyền thông của ISOCUS Nhanh chóng - Giá tốt.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Chứng nhận và công bố hợp quy của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Sản phẩm chứng nhận được mang dấu hợp quy
 • Chứng nhận và công bố hợp quy cho các sản phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Các sản phẩm được ban hành kèm theo Thông tư 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ TTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm của Bộ TTTT.

Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

1. Khái niệm

Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và/hoặc tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bắt buộc áp dụng (sau đây gọi chung là quy chuẩn kỹ thuật) nhằm bảo đảm tính tương thích của sản phẩm trong kết nối, an toàn mạng viễn thông quốc gia, an ninh thông tin, bảo đảm các yêu cầu về tương thích điện từ trường, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên phổ tần số vô tuyến điện, an toàn cho con người và môi trường, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng.

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân công bố với cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng về sự phù hợp của sản phẩm với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng sau khi thực hiện quá trình đánh giá sự phù hợp.

2. Phương thức chứng nhận và dấu chứng nhận

a. Phương thức chứng nhận: Phương thức 1 đối với sản phẩm nhập khẩu (lấy mẫu thử nghiệm điển hình) và Phương thức 2 đối với sản phẩm sản xuất trong nước (thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất)

Yêu cầu: Các đơn vị sản xuất có giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001

b. Dấu chứng nhận

Dấu hợp quy có hình dạng mô tả tại Hình 1

                 Hình 1 – Hình dạng của dấu hợp quy

b. Nội dung:

- ICT: Tên viết tắt tiếng Anh của lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

- CODE: Mã quản lý do Tổ chức chứng nhận hợp quy cấp.

- NAME: Thông tin quản lý do tổ chức, cá nhân đăng ký với Cơ quan tiếp nhận công bố hợp quy.

c. Kích thước cơ bản:

Kích thước cơ bản để thiết kế dấu hợp quy như Hình 2:

 

 

3 Các bước thực hiện:

STT

Nội dung công việc

Trách nhiệm

1

Tổ chức sản xuất & nhập khẩu liên hệ với ISOCUS

ISOCUS

2

Đăng ký chứng nhận hợp quy:

 • ISOCUS đăng ký chứng nhận hợp quy
 • Trường hợp tổ chức chưa có giấy chứng nhận ISO 9001:2015, ISOCUS sẽ tiến hành tư vấn và đăng ký đánh giá chứng nhận trước khi đăng ký hợp quy với Bộ TTTT

 

ISOCUS và DN

3

Đánh giá chứng nhận hợp quy:

 • Lấy mẫu thử nghiệm
 • Đánh giá tại hiện trường (Tại kho của nhà nhập khẩu hoặc nhà máy sản xuất)

Cục Viễn Thông

4

Cấp giấy chứng nhận hợp quy:

 • Trường hợp kết quả đánh giá là phù hợp sẽ được Cục Viễn Thông cấp chứng nhận hợp quy,
 • Trường hợp không đạt cần phải có hành động khắc phục hoặc tái xuất đối với hàng nhập khẩu và đánh giá lại đối với cơ sở sản xuất trong nước

 

Cục Viễn Thông

(ISOCUS sẽ cử chuyên gia tiếp đoàn đánh giá cùng DN)

5

Công bộ hợp quy

Sau khi có giấy chứng nhận hợp quy, ISOCUS và DN sẽ hoàn thiện hồ sơ nộp Cục Viễn thông để công bố hợp quy

ISOCUS & DN

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

1. Trường hợp đăng ký công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy:

Sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy là các sản phẩm, hàng hóa thuộc “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy” được quy định tại phụ lục I của thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014.

Hồ sơ bao gồm:

 1. a) Bản công bố hợp quy (theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT);
 2. b) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân: Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (với trường hợp là tổ chức); Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (với trường hợp là cá nhân). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao kèm bản gốc để đối chiếu;
 3. c) Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy do Tổ chức chứng nhận hợp quy cấp còn hiệu lực.
 4. d) Mẫu dấu hợp quy tương ứng sử dụng cho sản phẩm đăng ký công bố hợp quy.

2. Trường hợp đăng ký công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy:

Sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy là các sản phẩm, hàng hóa thuộc “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy” được quy định tại phụ lục II của thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014.

Hồ sơ bao gồm:

 1. a) Bản công bố hợp quy (theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT);
 2. b) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân: Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (với trường hợp là tổ chức); Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (với trường hợp là cá nhân). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao kèm bản gốc để đối chiếu;
 3. c) Kết quả đo kiểm sản phẩm của đơn vị đo kiểm có đủ thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tưsố 30/2011/TT-BTTTTvà được cấp trong vòng hai (02) năm tính đến ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm thể hiện đầy đủ các nội dung: Tên, ký hiệu và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, ảnh chụp bên ngoài, hãng sản xuất.
 4. d) Mẫu dấu hợp quy tương ứng sử dụng cho sản phẩm đăng ký công bố hợp quy.

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Dịch vụ tư vấn – chứng nhận – công bố hợp quy sản phẩm thuộc bộ Thông tin và Truyền thông
Chứng nhận hợp quy các sản phẩm theo thông tư 05/2014/TT-BTTTT là bắt buộc đối mới mọi doanh nghiệp sản xuất hay nhập khẩu. Dịch vụ tư vấn – chứng nhận – công bố hợp quy sản phẩm thuộc bộ Thông tin và Truyền thông của ISOCUS Nhanh chóng - Giá tốt.
icon zalo
0937.619.299