Đánh giá vòng đời sản phẩm

Đánh giá vòng đời sản phẩm

Tác giả: ISOCUS | 21-04-2017, 3:37 pm
Đánh giá vòng đời sản phẩm là gì? (Theo khía cạnh môi trường) Đánh giá vòng đời sản phẩm...

Đánh giá vòng đời sản phẩm là gì?
(Theo khía cạnh môi trường) Đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) là một công cụ mạnh và đôi khi phức tạp, cung cấp thông tin về các tác động môi trường trong suốt các giai đoạn phát triển khác nhau của sản phẩm và được mô tả theo vòng đời sản phẩm.
Có 4 giai đoạn chính của một cuộc Đánh giá vòng đời sản phẩm chính thống:Xác định mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu và phạm vi của LCA phải được xác định rõ ràng trước khi thực hiện LCA.

Bản thống kê vòng đời sản phẩm

Bản kê tất cả các Khía cạnh môi trường (28.1) thuộc phạm vi đã xác định cần được thiết lập.

Đánh giá tác động vòng đời sản phẩm

Tác động môi trường (28.1) của mỗi khía cạnh môi trường đã được nhận biết tại giai đoạn thống kê vòng đời sản phẩm nên được tính toán.

Đánh giá cải tiến

Việc giảm bớt các gánh nặng môi trường có thể thực hiện được nên được nhận biết và ghi nhận lại trong suốt vòng đời sản phẩm. Báo cáo LCA nên phù hợp và tương thích với phạm vi và mục tiêu đã xác định (trong báo cáo LCA phải đề cập tới việc so sánh với sản phẩm tương đồng). Có vài hướng tiếp cận thì chia Báo cáo thành giai đoạn thứ 5.

TIP LCA có xu hướng được sử dụng để “chứng tỏ” tính ưu việt của một sản phẩm so với sản phẩm khác. Điều này làm nó bị tiếng xấu trong một vài trường hợp. Cần quan tâm đến việc áp dụng công cụ này một cách thích hợp.

2. Đánh giá vòng đời sản phẩm
Tiên đề cơ bản là thiết kế sản phẩm nên có LCA và tính tới lợi thế môi trường và trong phương pháp xây dựng vòng đời sản phẩm nên được đưa vào để duy trì sự phát triển bền vững.

3. Tại sao Đánh giá vòng đời sản phẩm có ý nghĩa?
Đánh giá vòng đời sản phẩm có ích vì nó cung cấp thông tin về toàn bộ vòng đời của một sản phẩm. Từ kiến thức nền tảng này, các nguồn lực cho cải tiến sẽ được tập trung vào nơi mà gánh nặng môi trường lớn hơn.

4. Đánh giá vòng đời sản phẩm hỗ trợ như thế nào?
Đánh giá vòng đời sản phẩm sẽ giúp bạn so sánh các sản phẩm cùng loại thông qua thời gian, nhận biết các cơ hội cải tiến trong suốt vòng đời sản phẩm. Nó cũng có ích trong việc so sánh các sản phẩm với cùng chức năng. LCA tạo điều kiện cho bạn định lượng được năng lượng và nguyên vật liệu thô sử dụng là bao nhiêu, và bao nhiêu chất thải rắn, lỏng, khí thu được tại mỗi giai đoạn của vòng đời sản phẩm. Vì tất cả sản phẩm đều có tác động nhất định đến môi trường, LCA có thể được dùng để nhận biết những thành phần nào có gánh nặng lớn hơn. Điều này cho phép bạn xác định các thức cải tiến sản phẩm trong chương trình GP của tổ chức bạn, giảm thiểu Tác động môi trường của sản phẩm.

5. Đánh giá vòng đời sản phẩm được áp dụng ở đâu?
Đánh giá vòng đời sản phẩm có thể được áp dụng cho mọi sản phẩm cần có các nghiên cứu toàn bộ vòng đời để hiểu dược các tác động môi trường của nó (ví dụ, ô-tô, máy giặt, sơn, v.v). Nói chung nó không bao gồm các tác động thứ cấp, như là năng lượng được sử dụng để nung gạch, gạch đó dùng cho việc xây lò  để sản xuất nguyên liệu thô.

6. Đánh giá vòng đời sản phẩm có ý nghĩa khi nào?
Đánh giá vòng đời sản phẩm có ích khi cần xác định các cơ hội cải tiến không rõ ràng. Nó có khuynh hướng như một hoạt động dài dòng và rất tỉ mỉ, mặc dù không cần phải vậy. Tuy nhiên, việc chia nhỏ sản phẩm ra để phân tích chi tiết có thể giúp xác định sử dụng các nguồn tài nguyên hiếm, và hướng tới thay thế các thành phần bền vững hơn.

7. Đánh giá vòng đời sản phẩm đem lại lợi ích cho ai?
Mặc dù bản chất tốn nhiều nguồn lực, Đánh giá vòng đời sản phẩm rất có ích cho mọi tổ chức đang cố gắng khẳng định vị thế của mình tại thị trường mới nổi hay tạo sự khác biệt trong một thị trường cạnh tranh hơn. Nó có thể cung cấp cho bạn bằng chứng để tuyên bố rằng sản phẩm của bạn thân thiện với môi trường. Nếu cần khẳng định thêm, có thể sử dụng các tiêu chuẩn về nhãn sinh thái được xây dựng cho các quá trình có nhiều bên tham gia.

Lưu ý
LCA đòi hỏi phải có sự diễn giải, đánh giá các dữ liệu và giá trị. Sử dụng các lưu chú cho các dữ liệu thu thập được. Khi xu hướng công khai tăng lên, LCA có thể giúp tổ chức bạn thể hiện thông tin dưới dạng văn bản tốt nhất mà nhờ đó các ý kiến chính xác có thể được hình thành. 
Khi thực hiện LCA, sẽ tốt hơn nếu phối hợp cùng các sản phẩm khác trong cùng ngành. Cách này có thể chia sẻ về chi phí. Có thể giảm nhiều các gánh nặng môi trường nghiêm trọng hơn trong phạm vi toàn ngành. Điều đó có thể dẫn tới việc giảm bớt các yêu cầu luật định đối với ngành của bạn, đồng thời cho phép bạn tạo sự khác biệt cho sản phẩm để giành lợi thế cạnh tranh. Sử dụng một cơ sở dữ liệu chung không có nghĩa bạn bị hạn chế vào cùng 1 giải pháp. Nhóm GP của bạn hãy sử dụng phương pháp Huy động tri thức để chỉ ra cách thức hoàn thành nó.Bình luận
Gửi câu hỏi
avatar
thao |

Bốn giai đoạn đánh giá LCA sản xuất tinh bột khoai mì

(25-11-2019, 10:16 pm)
avatar
thao |

Bốn giai đoạn đánh giá LCA sản xuất tinh bột khoai mì

(25-11-2019, 10:16 pm)
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299