Đảm bảo chất lượng trong thực tế
Chat Zalo
Chat ngay

Đảm bảo chất lượng trong thực tế

Nhiều tổ chức trên toàn thế giới đã sử dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO9001 như một khuôn khổ để quản lý đảm bảo chất lượng trong hoạt động của họ và đáp ứng sự mong đợi của khách hàng của họ. Họ đã tận hưởng những lợi ích của cách tiếp cận có cấu trúc này để kiểm soát rủi ro và cơ hội trong kinh doanh của họ. Đảm bảo chất lượng trong thực tế sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp với một sự hiểu biết âm thanh của một cách tiếp cận thực tế để phát triển đảm bảo chất lượng trong các tổ chức của họ. Điều này ISOCUS Quản lý & lãnh đạo đào tạo chương trình kiểm tra khuôn khổ ISO9001 nổi tiếng như là một nền tảng cho việc phát triển đảm bảo chất lượng. Điều này đảm bảo chất lượng ISOCUS trong chương trình đào tạo thực hành tiếp tục xem xét tầm quan trọng của tư duy dựa trên rủi ro, phương pháp tiếp cận PDCA và phương pháp tiếp cận quy trình. Ngoài ra, chương trình đào tạo này khám phá các khía cạnh quan trọng khác trong việc phát triển hệ thống quản lý chất lượng bao gồm vai trò kiểm toán trong cải thiện tổ chức và phát triển kiểm soát tài liệu để hỗ trợ hệ thống của bạn.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

Sau khi tham gia hết các chương trình này của ISOCUS, các doanh nghiệp có thể:

 • Nêu rõ những lợi ích của phương pháp PDCA
 • Hiểu tầm quan trọng của tư duy dựa trên rủi ro trong hệ thống quản lý chất lượng
 • Có một nhận thức về bối cảnh tổ chức và ý nghĩa của nó trong hệ thống quản lý chất lượng
 • Nêu rõ lợi ích của việc kiểm toán trong hệ thống quản lý chất lượng và hiểu một số yêu cầu thực tế của việc kiểm tra hệ thống quản lý
 • Thực hành kỹ thuật kiểm toán
 • Đánh giá cao các yếu tố cần thiết của hệ thống kiểm soát tài liệu

HOTLINE TƯ VẤN TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ 

BẤM : 0937.619.299

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Ai nên tham dự?

 • Quản lý bộ phận
 • Giám sát nhóm
 • Quản lý nhân sự
 • Chuyên gia tài chính muốn biết thêm về đảm bảo chất lượng
 • Kiểm toán Tài chính Các chuyên gia, những người muốn hiểu thêm về các hệ thống quản lý kiểm toán
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Phương pháp đào tạo

Chương trình đào tạo quản lý và lãnh đạo ISOCUS về đảm bảo chất lượng trong thực tế là sự tham gia cao và các doanh nghiệp sẽ có cơ hội sử dụng tài liệu và bài tập nghiên cứu điển hình để củng cố kiến ​​thức học tập của mình. Ngoài việc học các yêu cầu cơ bản của một hệ thống quản lý chất lượng, DN tham gia sẽ được tiếp cận chương trình đào tạo nhằm giúp DN thực hành các kỹ thuật kiểm toán mặc dù có vai trò tham gia.

Tác động tổ chức

 • Phát triển một sự hiểu biết lớn hơn về các tác động thực tế của việc quản lý đảm bảo chất lượng trong tổ chức
 • Một tầm nhìn tổ chức được chia sẻ để đảm bảo và quản lý chất lượng
 • Phát triển hiệu quả trong tổ chức dẫn đến tăng lợi nhuận
 • Cải thiện kỹ năng lãnh đạo trong tổ chức

Tác động cá nhân

 • Hiểu một khung thực hành để thực hiện đảm bảo chất lượng trong một tổ chức
 • Nêu rõ tầm quan trọng của tư duy dựa trên rủi ro trong việc đảm bảo chất lượng
 • Nhận ra tầm quan trọng của lãnh đạo và phát triển một nền văn hóa có chất lượng phù hợp trong các tổ chức
 • Phát triển kỹ năng kiểm toán thực tế cụ thể
 • Thẩm định một loạt các yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát tài liệu

Chương trình Phác thảo

NGÀY 1

Thiết kế và triển khai ISO9001

 • Phương pháp tiếp cận PDCA
 • Tư duy dựa trên rủi ro
 • Tổ chức và bối cảnh
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo hiệu quả
 • Vai trò và trách nhiệm của các nhà lãnh đạo trong ISO9001
 • Văn hóa chất lượng - Vai trò của TQM

NGÀY 2 

Lập kế hoạch và vận hành một hệ thống quản lý chất lượng

 • Thiết lập chính sách
 • Lập kế hoạch cho một hệ thống quản lý chất lượng
 • Đánh giá rủi ro và cơ hội trong một hệ thống quản lý chất lượng
 • Hỗ trợ hệ thống của bạn - tài nguyên, năng lực
 • Hoạt động, lập kế hoạch và kiểm soát

NGÀY 3 

Kiểm toán dưới dạng Công cụ quản lý

 • Hệ thống quản lý kiểm toán
 • Bộ mặt của một Kiểm toán viên Hệ thống
 • Yêu cầu của ISO19011 - hướng dẫn cho hệ thống quản lý kiểm toán
 • Các loại kiểm tra hệ thống
 • Kiểm tra kế hoạch
 • Kiểm toán như là một phần của Giám sát hiệu suất và cải thiện tổ chức

NGÀY 4 

Kiểm toán trong thực tế

 • Phát triển một chương trình kiểm toán
 • Lập kế hoạch kiểm toán
 • Cuộc họp mở đầu
 • Câu hỏi kiểm tra và sử dụng danh sách kiểm tra
 • Tiến hành kiểm toán
 • Tập thể dục Role Playing

NGÀY 5 

Quản lý tài liệu trong hệ thống quản lý chất lượng của bạn

 • Xây dựng hệ thống kiểm soát tài liệu
 • Vòng đời tài liệu
 • Tính thống nhất trong xuất hiện tài liệu, ký hiệu và lưu hành
 • Duy trì tính toàn vẹn của điều khiển tài liệu
 • Tính sẵn có của tài liệu cho các bên quan tâm

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Đảm bảo chất lượng trong thực tế
Nhiều tổ chức trên toàn thế giới đã sử dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO9001 như một khuôn khổ để quản lý đảm bảo chất lượng trong hoạt động của họ và đáp ứng sự mong đợi của khách hàng của họ. Họ đã tận hưởng những lợi ích của cách tiếp cận có cấu trúc này để kiểm soát rủi ro và cơ hội trong kinh doanh của họ. Đảm bảo chất lượng trong thực tế sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp với một sự hiểu biết âm thanh của một cách tiếp cận thực tế để phát triển đảm bảo chất lượng trong các tổ chức của họ. Điều này ISOCUS Quản lý & lãnh đạo đào tạo chương trình kiểm tra khuôn khổ ISO9001 nổi tiếng như là một nền tảng cho việc phát triển đảm bảo chất lượng. Điều này đảm bảo chất lượng ISOCUS trong chương trình đào tạo thực hành tiếp tục xem xét tầm quan trọng của tư duy dựa trên rủi ro, phương pháp tiếp cận PDCA và phương pháp tiếp cận quy trình. Ngoài ra, chương trình đào tạo này khám phá các khía cạnh quan trọng khác trong việc phát triển hệ thống quản lý chất lượng bao gồm vai trò kiểm toán trong cải thiện tổ chức và phát triển kiểm soát tài liệu để hỗ trợ hệ thống của bạn.
icon zalo
0937.619.299