Chuyển đổi suôn sẻ sang các tiêu chuẩn ISO 9000 được cải thiện

Chuyển đổi suôn sẻ sang các tiêu chuẩn ISO 9000 được cải thiện

Tác giả: ISOCUS | 22-04-2019, 4:08 pm

Việc thay đổi cải thiện các tiêu chuẩn ISO 9000 mà ISO nhằm mục đích xuất bản vào tháng 11 năm 2000 sẽ là một bước tiến thuận lợi cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang triển khai các phiên bản hiện tại.

“Một yêu cầu chính của quy trình sửa đổi ISO 9000 là các tổ chức đã thực hiện các tiêu chuẩn ISO 9000 hiện tại sẽ dễ dàng chuyển đổi sang các tiêu chuẩn sửa đổi,” ISO nói thêm, “Hướng dẫn lập kế hoạch chuyển đổi đang được sản xuất.”

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) đảm bảo, “Giới thiệu về sửa đổi các tiêu chuẩn ISO 9000”. Ước tính có hơn 200 000 hệ thống quản lý chất lượng dựa trên ISO 9000 đang được vận hành trên toàn thế giới bởi các tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực nhằm đảm bảo hiệu quả và khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Do đó, sự quan tâm trong các sửa đổi năm 2000 của các tiêu chuẩn là rất lớn và ISO rất muốn giữ cho người dùng ISO 9000 hiện tại và trong tương lai luôn cập nhật về các phát triển.

Tài liệu Giới thiệu tóm tắt các lý do để sửa đổi các tiêu chuẩn ISO 9000 và vạch ra hướng mà các sửa đổi đang thực hiện. Trên thực tế, tất cả các tiêu chuẩn ISO (hiện tại hơn 11 500) được xem xét ít nhất năm năm một lần để đảm bảo rằng chúng vẫn là trạng thái của nghệ thuật. Sê-ri ISO 9000 được xuất bản năm 1987 và được sửa đổi nhẹ vào năm 1994. Bản sửa đổi năm 2000 sẽ kỹ lưỡng hơn nhiều có tính đến kinh nghiệm quốc tế đáng kể khi thực hiện chúng.

Tuy nhiên, ISO nói rằng các tiêu chuẩn sửa đổi, giống như các tiêu chuẩn hiện hành, sẽ không áp đặt quy tắc nào đối với việc trình bày một hướng dẫn chất lượng. Nó tuyên bố, “Điều này sẽ cho phép các tổ chức tiếp tục ghi lại các hệ thống quản lý chất lượng của họ theo cách phản ánh cách thức kinh doanh của chính họ. Việc sửa đổi các tiêu chuẩn ISO 9000 sẽ không yêu cầu viết lại tài liệu hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức.”

Để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn sửa đổi sẽ mang lại lợi ích tối đa, ISO đã thực hiện một cuộc khảo sát quốc tế về các yêu cầu của người dùng. Ngoài ra, nó có một quá trình liên tục cho phép phản hồi trực tiếp từ người dùng và khách hàng tại các điểm quan trọng trong quá trình phát triển các phiên bản. Điều này giúp xác định mức độ đáp ứng yêu cầu của người dùng trong các tài liệu đang được phát triển và xác định các cơ hội để cải thiện chúng hơn nữa trước khi xuất bản theo tiêu chuẩn ISO.

Các tiêu chuẩn sửa đổi, ISO 9001 và ISO 9004, hiện đang ở giai đoạn “Bản nháp của Ủy ban” (CD), thường là các tài liệu nội bộ được lưu hành chỉ để nhận xét cho các thành viên ISO trực tiếp tham gia phát triển, trước khi phát hành thành thành viên của ISO như toàn bộ như Dự thảo Tiêu chuẩn quốc tế, là tài liệu có sẵn công khai. Do sự quan tâm rất lớn đối với các phiên bản ISO 9000, các đơn đặt hàng cho CD của ISO 9001 và ISO 9004 có thể được gửi tới các thành viên quốc gia ISO và Ban Thư ký Trung ương ISO. Tuy nhiên, cần hiểu rằng các tài liệu là những tài liệu năng động chắc chắn sẽ phát triển trước khi chúng đạt đến trạng thái của Tiêu chuẩn quốc tế.

 Nguồn: iso.org

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299