Chương trình đai xanh Lean Six Sigma | Tổ chức đào tạo chuyên nghiệp
Chat Zalo
Chat ngay

Chương trình đai xanh Lean Six Sigma

Chương trình Đai xanh Lục địa giới thiệu những người tham gia vào tất cả các khái niệm cốt lõi làm nền tảng cho phương pháp tiếp cận Lean Six Sigma để đạt được sự xuất sắc cho mức độ đai xanh.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng quy trình DMAIC (Xác định-Đo lường-Phân tích-Cải thiện)
 • Cải tiến quy trình và quy trình Tái cấu trúc bằng quy trình DMADV (Xác định-Đo lường-Phân tích-Thiết kế-Xác thực)
 • Quy trình quản lý dòng chảy và ràng buộc (Cân bằng và lưu lượng) sử dụng phương pháp "Thùng nước"

HOTLINE TƯ VẤN TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ 

BẤM : 0937.619.299

 • Hiểu thấu đáo về đo lường và kỹ thuật phân tích dữ liệu quan trọng nhằm hiểu rõ hiệu suất quy trình, giải quyết vấn đề và phân tích nguyên nhân gốc rễ
 • Kiến thức làm việc về kỹ thuật phân tích hiệu ứng và kỹ thuật phân tích lỗi
 • Phương pháp "Vật lộn với sứa" để xử lý các vấn đề vô hình
 • Kỹ thuật đo lường và phân tích thống kê, bao gồm thống kê mô tả, phân phối thống kê và thử nghiệm giả thuyết
 • Một bao gồm đầy đủ của tất cả các phương pháp và kỹ thuật Lean

Đặc biệt, người tham gia hoàn thành Chương trình Đai xanh sẽ có thể thực hiện thành công và thực hiện các dự án sử dụng từng phương pháp được đề cập trong chương trình và có thể quyết định chính xác phương pháp phù hợp nhất cho từng tình huống.

Những người tham gia hoàn thành chương trình đào tạo của ISOCUS có thể chọn tiến bộ hơn nữa để đạt được chứng nhận Black Belt nâng cao hơn.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chương trình vành đai xanh Lean Six Sigma giới thiệu những người tham gia vào các khái niệm, phương pháp, công cụ và kỹ thuật mà Lean Six Sigma dựa trên mức độ đai xanh.

Lean Six Sigma Green Belts là các nhà lãnh đạo và người triển khai cải tiến của tổ chức. Họ mang đến cho các nhóm dự án một chiều sâu kinh nghiệm kinh doanh và chuyên môn kỹ thuật trong phương pháp Six Sigma.

Vành đai xanh là đóng góp chính và trình điều khiển của quá trình cải tiến liên tục ở cấp độ hoạt động. Đối với hầu hết - thanh các dự án khó khăn nhất - Green Belts là các nhà lãnh đạo nhóm và các thành viên trong nhóm về các đội cải tiến Lean Six Sigma.

Green Belts đóng vai trò hỗ trợ lớn cho Black Belts toàn thời gian, thu thập nhiều dữ liệu, tận dụng kiến ​​thức kinh doanh và đóng góp ý tưởng để tăng tốc giải quyết vấn đề trong quy trình DMAIC (Xác định, Đo lường, Phân tích, Cải thiện và Kiểm soát).

Các ứng cử viên tốt nhất cho đào tạo Green Belt thường là nhân viên ở mọi cấp độ có quan tâm đến việc cải thiện tổ chức. Điều này có thể bao gồm:

 • Các nhà quản lý cấp cao có thể muốn tham gia dự án cấp cao không thường xuyên và sử dụng kiến ​​thức về các khái niệm, công cụ và kỹ thuật của Lean Six Sigma để cải thiện sự hiểu biết của họ về doanh nghiệp và cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Người quản lý trung gian, Người quản lý tuyến đầu và Đội ngũ lãnh đạo muốn xác định, lãnh đạo và tham gia vào các đồng tu cải tiến;
 • Nhân viên cấp độ hoạt động, những người quan tâm đến cải tiến và tham gia vào quá trình cải tiến.

Các kỹ năng và kiến ​​thức Lean Six Sigma có được trong chương trình này là "chung chung" về bản chất và chỉ áp dụng cho các ngành sản xuất, quy trình hoặc dịch vụ. Trong thực tế, một phần quan trọng của việc học tập xảy ra là kết quả của việc dịch các khái niệm được đề cập trong chương trình đến từng bối cảnh cụ thể của từng tổ chức.

Chương trình đào tạo này thách thức những người tham gia ở mức cơ bản để hiểu và quản lý các tổ chức hiện tại của họ một cách hiệu quả và hiệu quả nhất có thể với những hạn chế hiện tại và trang bị cho họ các công cụ và phương pháp để cải thiện tổ chức của họ.

Vì vậy, Chương trình Đai xanh Lục địa của ISOCUS sẽ giúp mọi người làm việc ở các cấp độ thuộc bất kỳ loại hình tổ chức - khu vực công hoặc khu vực tư nhân, sản xuất, quy trình hoặc dịch vụ nào.

Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Giới thiệu

Six Sigma là chiến lược cải tiến kinh doanh toàn diện nổi tiếng bởi các tổ chức như Motorola, General Electric, Honeywell và những công ty khác, được sử dụng để tạo ra những cải tiến đáng kể trong hoạt động kinh doanh.

Lean, có nguồn gốc từ các nguyên tắc của hệ thống sản xuất Toyota tập trung vào giảm chất thải, tối đa hóa giá trị và xây dựng một nền văn hóa trong đó cải tiến liên tục và xuất sắc trở thành trách nhiệm của mọi người. Kết hợp Lean và Six Sigma cung cấp một phương pháp mạnh mẽ để nhúng cải tiến và xuất sắc vào các giá trị cốt lõi của bất kỳ tổ chức nào.

Lean Six Sigma ngày càng được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới trong tất cả các ngành công nghiệp và trong cả khu vực công và tư nhân.

Đó là một quá trình xử lý kỷ luật tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo gần. Nó được dựa trên một phương pháp có cấu trúc để cải tiến liên tục và có thể được sử dụng để cải thiện bất kỳ quy trình nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào.

Chương trình Đai xanh Lục địa này giới thiệu những người tham gia vào tất cả các khái niệm cốt lõi làm nền tảng cho phương pháp tiếp cận Lean Six Sigma để đạt được sự xuất sắc cho mức độ đai xanh.

Trong các tổ chức Lean Six Sigma, đó là các đai xanh dẫn đầu và đóng góp cho phần lớn các nhóm cải tiến thực hiện các dự án cải tiến sẽ cải tiến liên tục thông qua Lean Six Sigma một yếu tố quan trọng để đạt được và duy trì hoạt động xuất sắc.

Chương trình đào tạo này sẽ được cung cấp cho những người tham gia với mức độ kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để đạt được sự công nhận ở cấp độ đai xanh.

Chương trình Đai xanh Lục địa 'Lean Six Sigma Green Belt' là một chương trình Vành Đai Xanh đầy đủ và không có kiến ​​thức hoặc trình độ trước trong Lean Six Sigma. Lean Six Sigma Yellow Belt cơ thể-of-kiến thức mà thường được coi là một điều kiện tiên quyết cho tham dự ở cấp độ Green Belt được bao gồm như là một phần của chương trình này hoàn toàn cuối cùng vành đai xanh.

Mục tiêu

Mục tiêu của chương trình đào tạo này là cung cấp cho những người tham gia:

 • Giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng quy trình DMAIC (Xác định-Đo lường-Phân tích-Cải thiện)
 • Cải tiến quy trình và quy trình Tái cấu trúc bằng quy trình DMADV (Xác định-Đo lường-Phân tích-Thiết kế-Xác thực)
 • Quy trình quản lý dòng chảy và ràng buộc (Cân bằng và lưu lượng) sử dụng phương pháp "Thùng nước"
 • Hiểu thấu đáo về đo lường và kỹ thuật phân tích dữ liệu quan trọng nhằm hiểu rõ hiệu suất quy trình, giải quyết vấn đề và phân tích nguyên nhân gốc rễ
 • Kiến thức làm việc về kỹ thuật phân tích hiệu ứng và kỹ thuật phân tích lỗi
 • Phương pháp "Vật lộn với sứa" để xử lý các vấn đề vô hình
 • Kỹ thuật đo lường và phân tích thống kê, bao gồm thống kê mô tả, phân phối thống kê và thử nghiệm giả thuyết
 • Một bao gồm đầy đủ của tất cả các phương pháp và kỹ thuật Lean

Đặc biệt, người tham gia hoàn thành Chương trình Đai xanh sẽ có thể thực hiện thành công và thực hiện các dự án sử dụng từng phương pháp được đề cập trong chương trình và có thể quyết định chính xác phương pháp phù hợp nhất cho từng tình huống.

Những người tham gia hoàn thành chương trình đào tạo của ISOCUS có thể chọn tiến bộ hơn nữa để đạt được chứng nhận Black Belt nâng cao hơn.

Phương pháp đào tạo

Chương trình Lean Six Sigma Green Belt là một trải nghiệm học tập kích thích thực hành, mang tính tương tác cao, với cơ hội để nâng cao sáng kiến ​​và ý tưởng của bạn. Sự tham gia được khuyến khích trong một môi trường hỗ trợ.

Để đảm bảo các khái niệm được giới thiệu trong chương trình được hiểu, chúng sẽ được củng cố thông qua các phương pháp học tập, bao gồm thuyết trình kiểu bài giảng, thảo luận mở, nghiên cứu điển hình, mô phỏng và làm việc theo nhóm.

Chương trình Green Belt được cung cấp thông qua một hội thảo 10 ngày, được hỗ trợ bởi một dự án dựa trên nhóm nghiên cứu cho thấy việc áp dụng kỹ thuật Vành đai xanh Lục địa Sigma đến nơi làm việc, sau khi hoàn thành hội thảo.

* Lưu ý: Một số chủ đề được đề cập từ ngày thứ 6 trở đi trong chương trình này sẽ sử dụng phần mềm Bảng tính Microsoft Excel và phần bổ trợ “Data Analysis Toolpak”. Những người tham gia sẽ cần phải mang máy tính xách tay đến chương trình với trình bổ sung “Toolpak” được cài đặt và kích hoạt.

Đó là kinh nghiệm của chúng tôi giá trị học tập của kinh nghiệm đào tạo là tối đa nếu có đủ máy tính xách tay có sẵn để không quá hai người tham gia phải chia sẻ một máy tính.

Tác động tổ chức

Các tổ chức cho những người tham gia trải nghiệm đào tạo và phát triển được cung cấp bởi chương trình này sẽ đóng góp vào việc xây dựng một đội ngũ nhân viên có kiến ​​thức và kỹ năng, những người sẽ có thể gia tăng giá trị thông qua những đóng góp của họ. từ trung cấp đến nâng cao.

Ngoài việc có thể thực hiện nhiều dự án tiên tiến hơn, Green Belts sẽ có vị trí dẫn đầu, cố vấn và hướng dẫn Đội Vành đai Vàng để đảm bảo hoàn thành thành công các dự án.

Tác động cá nhân

Trở thành một vành đai xanh Lean Six Sigma là một sự phát triển cá nhân to lớn và trải nghiệm thay đổi cuộc sống.

Các cá nhân tham gia Chương trình Đai xanh Lục địa GL O MACS này sẽ thu được kiến ​​thức và kỹ năng trong các phương pháp kinh doanh chính và cải tiến hoạt động, công cụ và kỹ thuật ở cấp độ cao và phát triển đáng kể kỹ năng đo lường và phân tích dữ liệu của họ. Họ sẽ có thể bắt đầu, thực hiện và cung cấp các dự án cải tiến cho các tổ chức của họ giải quyết một loạt các vấn đề bao gồm giải quyết các vấn đề vô hình.

Họ cũng sẽ có thể đóng góp vào sự phát triển của chiến lược triển khai Lean Six Sigma.

Đánh giá chương trình 

Chương trình Lean Six Sigma Green Belt được giới thiệu như một hội thảo 10 ngày duy nhất và cho phép thời gian sau hội thảo cho những người tham gia sáng kiến ​​các dự án ứng dụng Lean Six Sigma của mình.

5 ngày đầu tiên của Chương trình Đai xanh Lục địa này bao gồm nội dung thường được kết hợp với chương trình cấp độ Vành đai vàng nâng cao và xây dựng trên chương trình này trong 5 ngày thứ hai để trang trải toàn bộ kiến ​​thức cơ bản về Đai xanh.

Những người tham gia phải ở một vị trí mà họ có thể thực hiện dự án cải tiến Lean Six Sigma tại nơi làm việc của mình sau khi hoàn thành hội thảo 10 ngày để củng cố và cung cấp ứng dụng thực tế của việc học.

Cũng được đề cập trong hội thảo thứ hai là giới thiệu về Thiết kế cho Six Sigma (DFSS) dựa trên khuôn khổ DMADV và các khái niệm dựa trên tư duy Lean bổ sung cho kiến ​​thức cơ bản của Lean Six Sigma và sẽ nâng cao hiệu quả của đai xanh trong kinh doanh của họ cải thiện vai trò.

 

Hãy liên hệ ngay với ISOCUS nếu Quỳ khách có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ISOCUS

Trụ sở chính: Số nhà 3, ngõ 75/85 đường Phú Diễn, Tổ 5, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

VP giao dịch Hải Phòng: Nhà số 12A, ngõ 810, đường Ngô Gia Tự, P. Thành Tô, Q. Hải An, TP Hải Phòng

Email: isocus@gmail.com

Website: https://isocus.vn

HOTLINE: 0937.619.299

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Chương trình đai xanh Lean Six Sigma
Chương trình Đai xanh Lục địa giới thiệu những người tham gia vào tất cả các khái niệm cốt lõi làm nền tảng cho phương pháp tiếp cận Lean Six Sigma để đạt được sự xuất sắc cho mức độ đai xanh.
icon zalo
0937.619.299