CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

Tác giả: ISOCUS | 14-02-2019, 4:55 pm
Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là một trong số những tiêu chuẩn thuộc tiêu chuẩn của bộ ISO 9001

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là một trong số những tiêu chuẩn thuộc tiêu chuẩn của bộ ISO 9001. Là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng sản phẩm, áp dụng cho mọi tổ chức kinh doanh tất cả các ngành nghề thuộc mọi lĩnh vực và mọi hình thức hoạt động kinh doanh phải đạt được những nguyên tắc sau:

 

LỢI ÍCH CỦA ISO 9001:

 • Có được chứng nhận iso 9001 là một lợi thế lớn cho các doanh nghiệp trong việc kinh doanh của mình. Là minh chứng cho độ tin cậy, chất lượng và sự hài lòng của người tiêu dùng đối với sản phẩm của họ
 • Khi có được chứng nhận iso 9001 doanh nghiệp có thể khẳng định rằng họ có thể đã và đang đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng cũng như về vấn đề pháp lý . Làm đúng theo pháp luật và luật định kinh doanh.
 • Doanh nghiệp có thể tự tin rằng những cuộc đánh giá của các chuyên gia về sản phẩm của mình bền ngoài không là vấn đề khó
 • Chứng chỉ iso 9001 không chỉ quan trọng đối với những tổ chức lớn, mà còn phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tiết kiệm được rất nhiều về mọi mặt như chi phí, thời gian, nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như cải thiện nhiều về các môi quan hệ khách hàng.

QUY TRÌNH ÁP DỤNG ISO 9001:2015  

Giai đoạn 1: Khảo sát đánh giá và xác định ban đầu

- Khảo sát hệ thống quản lý của công ty và đánh giá nó theo yêu cầu ISO 9001.

- Đào tạo tìm hiểu về chất lượng và  chứng nhận tiêu chuẩn iso 9001 tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng iso 9001.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong công ty.

- Phân định rạch ròi quyền hạn, trách nhiệm của lãnh đạo, bộ phận điều hành iso 9001.

- Phân bổ chức năng, nhiệm vụ cho các phòng, ban.

- Quy định nhiệm vụ – quyền hạn tương ứng cho từng chức danh công việc đồng thời yêu cầu năng lực thích hợp.

Giai đoạn 2: Xây dựng và áp dụng hệ thống tài liệu

- Đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên về văn bản hóa tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng.

- Xác định các đối tượng tài liệu cần xây dựng văn bản hóa.

- Lập cấu trúc và xây dựng hệ thống tài liệu.

- Áp dụng hệ thống quản lý.

Giai đoạn 3: Xem xét đánh giá hệ thống

- Tìm hiểu và áp dụng hệ thống quản lý cho cán bộ nhân viên liên quan.

- Đào tạo đội ngũ đánh giá viên trong nội bộ.

- Chọn lựa đánh giá viên.

- Tìm hiểu và áp dụng các hành động khắc phục.

- Xem xét và đánh giá hệ thống.

- Đăng ký chứng nhận tiêu chuẩn iso.

Giai đoạn 4: Chứng nhận iso 9001

- Cơ quan chứng nhận thực hiện đánh giá.

- Sau khi đánh giá, thực hiện khắc phục và cải tiến.

 THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

Tư vấn và áp dụng ISO 9001:   60-90 ngày.

Cấp Chứng chỉ iso 9001:2015: 15-30 ngày.

QUY TRÌNH TƯ VẤN ISO 9001:2015  

Quy trình tư vấn ISO 9001:2015 của ISOCUS gồm các bước sau:

Bước 1: Khảo sát thực trạng tại đơn vị.

 • Làm rõ các đặc tính lĩnh vực hoạt động và quy trình hoạt động hiện tại của đơn vị;
 • Xác định bối cảnh, rủi ro và cơ hội trong hoạt động chất lượng;
 • Đưa ra các biện pháp kiểm soát ban hành;
 • Đề xuất bổ sung, thay đổi hệ thống hiện hành;

                               QUY TRÌNH TƯ VẤN ISO 9001:2015

Bước 2: Lập kế hoạch, đào tạo và xây dựng hệ thống tài liệu.

 • Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án;
 • Bổ nhiệm đại điện lãnh về chất lượng đạo (QMR) và Ban ISO;
 • Đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đào tạo, hướng dẫn phân tích bối cảnh, quá trình, những rủi ro và cơ hội. So sánh các điểm khác biệt của ISO 9001:2008 và iso 9001:2015;
 • Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu. Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, giám sát việc áp dụng và xử lý các phản hồi để cải tiến.

Bước 3: Đánh giá và xem xét hệ thống.

 • Đào tào chuyên gia đánh giá nội bộ và tiến hành đánh giá nội bộ: Phân tích giúp mọi người hiểu rõ về ISO 9001:2015, đào tạo những kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gai đánh giá nội bộ và tiến hành đánh giá nội bộ;

Sau khi đánh giá sẽ tiến hành khắc phục và phòng ngừa đối với các điểm không phù hợp được phát hiện trong quá trình đánh giá nội bộ;

 • Gửi đơn đăng ký chứng nhận và thống nhất ngày đánh giá của Tổ chức chứng nhận. Bên thứ 3 tiến hành đánh gái tại đơn vị;
 • Ban tư vấn ISO 9001:2015 cùng tham gia hướng dẫn khắc phục đối với các điểm không phù hợp được phát hiện bởi bên thứ 3.

Bước 4: Đăng ký chứng nhận ISO 9001.

 • Doanh nghiệp đáp ứng đủ điểu kiện, điều khoản mà ISO đưa ra trong từng hạng mục thì sẽ được cấp giấy chứng nhận ISO.
 • Sau khi hoàn thoàn các thủ tục đánh giá và doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện thì Tổ chức chứng nhận cấp chứng nhận ISO 9001:2015 cho đơn vị.


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299