Chứng nhận hợp chuẩn nhóm Thiết bị áp lực, đường ống

Chứng nhận hợp chuẩn nhóm Thiết bị áp lực, đường ống

Tác giả: ISOCUS | 23-06-2019, 10:29 am

Chứng nhận hợp chuẩn nhóm Thiết bị áp lực, đường ống

 

Chứng nhận hợp chuẩn đòi hỏi phải có Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn cơ sở tương ứng. Nhóm Thiết bị áp lực, đường ống gồm Nồi hơi và các thiết bị chịu áp lực; Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng; Đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại; Hệ thống đường ống dẫn khí y tế; Các loại thiết bị chịu áp lực khác: nồi hấp thiết bị y tế, …

 

Dưới đây là danh mục tiêu chuẩn cho từng nhóm Thiết bị áp lực, đường ống có thể chứng nhận hợp chuẩn.

 

Thiết bị áp lực, đường ống

Nồi hơi và các thiết bị chịu áp lực, cụ thể:

  • - Nồi hơi
  • - Nồi đun nước nóng
  • - Bình chịu áp lực các loại

- Bể (xi tec) và thùng dùng để chuyên chở

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 8366:2010

- TCVN 6155:1996

- TCVN 6008:2010

- AS 1210:1997

- AS 1349:1986

- BS EN 13345:2009

- ISO 11439:2000

- API 510:2006

- API Std 620:2009

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

TCVN 6158:1996

TCVN 6008:2010

Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 7441:2004

- TCVN 6486:2008

- TCXDVN 377:2006

- TCXDVN 387:2006

- TCVN 9385:2012

- TCVN 9358:2012

- TCVN 6008:2010

- ASME 31.3:2012

- ASME 31.8:2012

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Hệ thống đường ống dẫn khí y tế

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 8022-1:2009

- TCVN 8022-2:2009

- TCVN 6008:2010

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Các loại thiết bị chịu áp lực khác: nồi hấp thiết bị y tế, …

- Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến sản phẩm

- TCVN 8366:2010

- TCVN 6155:1996

- TCVN 6008:2010

- AS 1210:1997

- AS 1349:1986

- BS EN 13345:2009

- ISO 11439:2000

- API 510:2006

- API Std 620:2009

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ khác

Tiêu chuẩn công bố áp dụng

 

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299