Chứng nhận hợp chuẩn nhóm sản phẩm thiết bị chiếu sáng

Chứng nhận hợp chuẩn nhóm sản phẩm thiết bị chiếu sáng

Tác giả: ISOCUS | 21-06-2019, 3:59 pm

Chứng nhận hợp chuẩn đòi hỏi phải có Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn cơ sở tương ứng. Nhóm sản phẩm thiết bị chiếu sáng gồm Thiết bị chiếu sáng; Đèn điện thông dụng lắp cố định; Đèn điện lắp chìm; Đèn điền dùng cho chiếu sáng đường phố; Đèn điện........

 

Dưới đây là danh mục tiêu chuẩn cho từng nhóm sản phẩm thiết bị chiếu sáng có thể chứng nhận hợp chuẩn.

 

Thiết bị chiếu sáng

Thiết bị chiếu sáng

TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008)

TCVN 7672:2014 (IEC 60968:2012)

TCVN 7673:2007 (IEC 60969:2001)

TCVN 7590-2-3:2007 (IEC 61347-2-3:2004)

TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014)

TCVN 7186:2010 (CISPR 15:2009)

Đèn điện thông dụng lắp cố định

TCVN 7722-2-1:2013 (IEC 60598-2-1:1979, Sửa đổi 1:1987)

Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Đèn điện lắp chìm

TCVN 7722-2-2:2007 (IEC 60598-2-2:1997) 

Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố

TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002) 

Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Đèn điện thông dụng di động

TCVN 7722-2-4:2013 (IEC 60598-2-4 : 1997) 

Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Đèn pha

TCVN 7722-2-5:2007 (IEC 60598-2-5:1998)

Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Đèn điện có biến áp hoặc bộ chuyển đổi lắp sẵn dùng cho bóng đèn sợi đốt

TCVN 7722-2-6:2009 (IEC 60598-2-6:1994/Amd. 1:1996)

Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Đèn điện di động dùng trong vườn

TCVN 7722-2-7:2013 (IEC 60598-2-7:1982, Sửa đổi 1:1987, Sửa đổi 2:1994)

Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Đèn điện cầm tay

TCVN 7722-2-8:2013 (IEC 60598-2-8:2007)

Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Đèn ngủ cắm vào ổ cắm nguồn lưới

TCVN 7722-2-12:2013 (IEC 60598-2-12 : 2006)

Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Đèn lắp chìm trong đất

TCVN 7722-2-13:2013 (IEC 60598-2-13:2012)

Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Chuỗi đèn

TCVN 7722-2-20:2013 (IEC 60598-2-20:2010)

Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp

TCVN 7722-2-22:2013 (IEC 60598-2-22:2008)

Tiêu chuẩn công bố áp dụng

Đèn điện có giới hạn nhiệt độ bề mặt

TCVN 7722-2-24:2013 (ISO 60598-2-24 : 1997)

Tiêu chuẩn công bố áp dụng

 

Tài liệu khác

0978.679.199