CD-ROM mới mang lại sự phân chia theo ngành công nghiệp

CD-ROM mới mang lại sự phân chia theo ngành công nghiệp

Tác giả: ISOCUS | 18-04-2019, 4:37 pm

CD-ROM mới mang lại sự phân chia theo ngành công nghiệp ISO 9000 và ISO 14000 theo từng quốc gia

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) vừa phát hành một CD-ROM mới, lần đầu tiên đưa ra các phân tích ngành công nghiệp có sẵn của các chứng nhận ISO 9000 và ISO 14000 trên toàn quốc trên cơ sở từng quốc gia.

Cho đến nay, Khảo sát ISO đã đưa ra các chứng nhận tổng thể trên toàn thế giới, khu vực và quốc gia về các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của ISO (ISO 9000) và môi trường (ISO 14000). Chu kỳ thứ chín, đưa ra bức tranh chứng nhận toàn cầu cho đến cuối năm 1999, cũng bao gồm các phân tích ngành công nghiệp trên toàn thế giới cho ISO 9000 và ISO 14000. Nó có sẵn miễn phí dưới dạng tài liệu giấy và có thể tải xuống từ trang web ISO.

Để đáp ứng các yêu cầu thường xuyên về thông tin chi tiết hơn bao giờ hết về sự lan truyền của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý của mình, ISO hiện đã tiến một bước xa hơn trong việc cung cấp các sự cố trong ngành công nghiệp theo từng quốc gia. Làm như vậy trong bản sao cứng sẽ tạo ra một tài liệu khó sử dụng, do đó CD-ROM, tương thích với các hệ điều hành Windows, Macintosh và UNIX. Sự cố ngành là theo 39 lĩnh vực hoạt động tạo nên mã phân loại EAC (Chứng nhận phù hợp châu Âu) được sử dụng bởi nhiều tổ chức chứng nhận và chứng nhận.

CD-ROM cũng bao gồm tất cả các thông tin hiện có trong phiên bản giấy, bao gồm bảng thông qua quốc gia về ISO 9000 và ISO 14000, nhưng ở dạng dễ tiếp cận hơn.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299