Các bước áp dụng tiêu chuẩn iso 14001

Các bước áp dụng tiêu chuẩn iso 14001

Tác giả: ISOCUS | 17-04-2019, 3:02 pm

CÁC BƯỚC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 14001

 

Bước 1: Chuẩn bị và lập kế hoạch

Bước 2: Xây dựng và lập văn bản hệ thống quản lý môi trường

Bước 3: Thực hiện và theo dõi hệ thống quản lý môi trường

Bước 4: Đánh giá và xem xét

Bước 5: Nhận chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001

Bước 6: Duy trì chứng chỉ ISO 14001

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299