Bản sửa đổi ISO 9000 có ý nghĩa gì đối với tổ chức của tôi?

Bản sửa đổi ISO 9000 có ý nghĩa gì đối với tổ chức của tôi?

Tác giả: ISOCUS | 22-04-2019, 4:59 pm

ISO đang giải quyết các yêu cầu của hàng ngàn người dùng hiện tại và tương lai trên toàn bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 của mình bằng cách phát hành một số tài liệu cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất được hỏi về các phiên bản ISO 9000 đang diễn ra, dự kiến ​​xuất bản trong quý IV năm 2000.

“Sê-ri ISO 9000 là một trong những sản phẩm thành công nhất của ISO, được sử dụng bởi hàng chục ngàn tổ chức trên toàn thế giới”, Chủ tịch ISO, Giáo sư Giacomo Elias nhận xét. “ISO nhận thức rõ về khoản đầu tư mà họ đã đầu tư vào các hệ thống chất lượng dựa trên ISO 9000 mà chúng tôi đang thực hiện một cách tiếp cận chủ động để đảm bảo rằng việc chuyển đổi sang các phiên bản mới, nâng cao của họ sẽ diễn ra suôn sẻ.

“Ngày mà một tổ chức có thể tạo ra một sản phẩm phức tạp và chỉ phát hành cho khách hàng của mình đã hết. Ngày nay, ngày càng nhiều sản phẩm, bao gồm các tiêu chuẩn ISO, có một thành phần dịch vụ để hỗ trợ người dùng nhận được lợi ích tối đa từ họ. Do đó, việc phát triển các bản sửa đổi ISO 9000 đang được thực hiện cùng với một loạt các biện pháp và dịch vụ hỗ trợ. ”

Các biện pháp bao gồm khảo sát theo ISO/TC 176ủy ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm về ISO 9000 – để giúp xác định các yêu cầu của người dùng trong bản sửa đổi năm 2000, xác minh các bản nháp theo các thông số thiết kế cho các tiêu chuẩn, xác nhận để xác định xem chúng có đáp ứng không nhu cầu của người dùng và khuyến khích người dùng gửi ý kiến ​​thông qua các viện thành viên quốc gia ISO để cải thiện các tài liệu hơn nữa.

Thêm vào các biện pháp này nhằm mục đích nâng cao sản phẩm là các dịch vụ truyền thông, bao gồm một loạt tài liệu mới trên trang web của ISO, ISO Online, nhằm mục đích giữ các bên liên quan của ISO 9000 trong vòng lặp thông tin khi tiến trình sửa đổi.

Một trong những khía cạnh của quản lý chất lượng được nhấn mạnh trong các phiên bản ISO 9000 mới là cải tiến liên tục. ISO không chỉ đơn thuần là rao giảng điều này như một nguyên tắc, mà còn đưa nó vào thực tiễn trong quá trình phát triển các tiêu chuẩn của nó.

Các tài liệu sau đây gần đây đã được đăng trên ISO Online (www.iso.ch).

  • một bản tóm tắt điều hành súc tích cung cấp cho ban lãnh đạo cấp cao những yếu tố cần thiết của các bản sửa đổi ISO 9000;
  • một bản tóm tắt đầy đủ cung cấp nền tảng cho các sửa đổi, chi tiết (bao gồm cả thời gian biểu) của quá trình sửa đổi, những thay đổi thiết yếu cho loạt bài, giải thích về ý nghĩa của ISO khi đề cập đến tầm nhìn của ISO 9001 và ISO 9004 đã sửa đổi “cặp nhất quán” và mô tả chi tiết hơn về hai tiêu chuẩn này, bao gồm mục tiêu và nhiệm vụ của chúng, các tính năng chính và các thay đổi được giới thiệu;
  • câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp (FAQ) về các bản sửa đổi ISO 9000. Các câu hỏi được đưa ra bao gồm, “Điều gì sẽ xảy ra với ISO 9002 và ISO 9003?” Trả lời (tóm tắt ở đây): chúng sẽ trở nên lỗi thời, như phiên bản năm 1994 của ISO 9001 hiện tại, và “Tổ chức của tôi có phải viết lại tất cả tài liệu của nó không?” Trả lời (tóm tắt): điều chỉnh, có, viết lại hoàn toàn, không.

ISO đang tận dụng cơ hội để đăng một danh sách tất cả các tài liệu liên quan đến các bản sửa đổi ISO 9000 có sẵn trên trang web của mình, có thể truy cập thông qua trang con ISO 9000 và ISO 14000 (www.iso.org/iso/iso_9000_iso_14000.htm). Trang này cũng chứa các liên kết đến các trang web của ISO/TC 176 (www.tc176.org) và tiểu ban ISO/TC176 /SC 2 (www.bsi.org.uk/iso-tc176-sc2), chịu trách nhiệm để sửa đổi ISO 9001 và ISO 9004.

Truy cập vào danh sách thông qua một trang có ghi chú thận trọng sau đây, dưới tiêu đề “Theo dõi mục tiêu di động”: “Do lợi ích quốc tế rất lớn trong các phiên bản ISO 9000 đang diễn ra, ISO đang cung cấp một lượng thông tin tối đa Tuy nhiên, các bên liên quan nên lưu ý khi tham khảo các tài liệu được đăng trên trang web này rằng quy trình sửa đổi là một quy trình động. Do đó, một số thông tin được cung cấp trong các tài liệu này có thể được thay thế khi các tiêu chuẩn dự thảo được cải thiện hơn nữa. nhận ra rằng dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn vẫn có thể sửa đổi trước khi xuất bản vào quý IV năm 2000. Các cập nhật sẽ được đăng thường xuyên trên trang web này và trên trang web truy cập mở của ISO / TC 176 / SC 2. ”

Các bản sửa đổi ISO 9000 hiện đang ở giai đoạn phát triển của “Dự thảo ủy ban thứ hai” (có sẵn theo yêu cầu từ các viện thành viên quốc gia ISO – xem danh sách trên ISO Online – chứ không phải từ Ban thư ký trung ương ISO). Các bản nháp này (CD2) sẽ được bỏ phiếu cho đến ngày 1 tháng 8 năm 1999 bởi các phái đoàn của các thành viên ISO tham gia phát triển. ISO dự kiến ​​sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo, dự thảo Tiêu chuẩn quốc tế (DIS), sau cuộc họp toàn thể năm 1999 của ISO / TC 176 tại San Francisco, Hoa Kỳ, vào tháng 9 tới. Ngoài ra, ISO trong quý cuối năm 1999 sẽ đưa ra hướng dẫn cho người dùng ISO 9000 về kế hoạch chuyển đổi từ các phiên bản 1994 hiện tại sang phiên bản Năm 2000.

 Nguồn: iso.org

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299