Bản sửa đổi ISO 9000 có ý nghĩa gì đối với tổ chức

Bản sửa đổi ISO 9000 có ý nghĩa gì đối với tổ chức

Tác giả: ISOCUS | 20-04-2019, 10:36 am

ISO 9000 LÀ GÌ:

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành. cung cấp sự hướng dẫn và các công cụ cho các tổ chức/doanh nghiệp muốn đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ của họ luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng, và chất lượng được cải thiện một cách nhất quán.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm 03 tiêu chuẩn cốt lõi:

ISO 9000 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng

ISO 9001 Hệ thống quản lý chất lượng- Các yêu cầu

ISO 9004 Hệ thống quản lý chất lượng- Hướng dẫn cải  tiến hiệu quả

ISO 19011 Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN TRONG BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000

 

ISO đang giải quyết các yêu cầu của hàng ngàn người dùng hiện tại và tương lai trên toàn bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 của mình bằng cách phát hành một số tài liệu cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất được hỏi về các phiên bản ISO 9000 đang diễn ra

“Sê-ri ISO 9000 là một trong những sản phẩm thành công nhất của ISO, được sử dụng bởi hàng chục ngàn tổ chức trên toàn thế giới”, Chủ tịch ISO, Giáo sư Giacomo Elias nhận xét. “ISO nhận thức rõ về khoản đầu tư mà họ đã đầu tư vào các hệ thống chất lượng dựa trên ISO 9000 và chúng tôi đang thực hiện một cách tiếp cận chủ động để đảm bảo rằng việc chuyển đổi sang các phiên bản mới, nâng cao của họ sẽ diễn ra suôn sẻ. Ngày mà một tổ chức có thể tạo ra một sản phẩm phức tạp và chỉ phát hành cho khách hàng của mình đã hết. Ngày nay, ngày càng nhiều sản phẩm, bao gồm các tiêu chuẩn ISO, có một thành phần dịch vụ để hỗ trợ người dùng nhận được lợi ích tối đa từ họ. Do đó, việc phát triển các bản sửa đổi ISO 9000 đang được thực hiện cùng với một loạt các biện pháp và dịch vụ hỗ trợ. ”

Các biện pháp bao gồm khảo sát theo ISO / TC 176 – ủy ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm về ISO 9000 – để giúp xác định các yêu cầu của người dùng trong bản sửa đổi, xác minh các bản nháp theo các thông số thiết kế cho các tiêu chuẩn, xác nhận để xác định xem chúng có đáp ứng nhu cầu của người dùng không và khuyến khích người dùng gửi ý kiến ​​thông qua các viện thành viên quốc gia ISO để cải thiện các tài liệu hơn nữa.

Thêm vào các biện pháp này nhằm mục đích nâng cao sản phẩm là các dịch vụ truyền thông, bao gồm một loạt tài liệu mới trên trang web của ISO, ISO Online, nhằm mục đích giữ các bên liên quan của ISO 9000 trong vòng lặp thông tin khi tiến trình sửa đổi.

Một trong những khía cạnh của quản lý chất lượng được nhấn mạnh trong các phiên bản ISO 9000 mới là cải tiến liên tục. ISO không chỉ đơn thuần là rao giảng điều này như một nguyên tắc, mà còn đưa nó vào thực tiễn trong quá trình phát triển các tiêu chuẩn của nó.

Các tài liệu sau đây gần đây đã được đăng trên ISO Online (www.iso.ch).

ISO đang tận dụng cơ hội để đăng một danh sách tất cả các tài liệu liên quan đến các bản sửa đổi ISO 9000 có sẵn trên trang web của mình, có thể truy cập thông qua trang con ISO 9000 và ISO 14000 (www.iso.org/iso/iso_9000_iso_14000.htm). Trang này cũng chứa các liên kết đến các trang web của ISO / TC 176 (www.tc176.org) và tiểu ban ISO / TC 176 / SC 2 (www.bsi.org.uk/iso-tc176-sc2), chịu trách nhiệm để sửa đổi ISO 9001 và ISO 9004.

Truy cập vào danh sách thông qua một trang có ghi chú thận trọng sau đây, dưới tiêu đề “Theo dõi mục tiêu di động”: “Do lợi ích quốc tế rất lớn trong các phiên bản ISO 9000 đang diễn ra, ISO đang cung cấp một lượng thông tin tối đa Tuy nhiên, các bên liên quan nên lưu ý khi tham khảo các tài liệu được đăng trên trang web này rằng quy trình sửa đổi là một quy trình động. Do đó, một số thông tin được cung cấp trong các tài liệu này có thể được thay thế khi các tiêu chuẩn dự thảo được cải thiện hơn nữa. nhận ra rằng dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn vẫn có thể sửa đổi trước khi xuất bản. Các cập nhật sẽ được đăng thường xuyên trên trang web này và trên trang web truy cập mở của ISO / TC 176 / SC 2. ”

 

Nguồn iso.org

 

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299