Bản sửa đổi ISO 9000 chuyển sang giai đoạn Dự thảo tiêu chuẩn quốc tế

Bản sửa đổi ISO 9000 chuyển sang giai đoạn Dự thảo tiêu chuẩn quốc tế

Tác giả: ISOCUS | 20-04-2019, 2:50 pm

Bản sửa đổi năm 2000 của loạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 nổi tiếng thế giới của ISO đã chuyển sang giai đoạn Dự thảo Tiêu chuẩn quốc tế (DIS) và dự kiến ​​sẽ được công bố vào cuối tháng 11-12 / 1999.

Các bản nháp của ISO 9000, ISO 9001 và ISO 9004 đang được lưu hành tới các viện thành viên quốc gia của ISO để bỏ phiếu năm tháng, sẽ hoàn thành vào nửa cuối tháng 4 năm 2000. Các tiêu chuẩn dự thảo là các tài liệu có sẵn công khai có thể lấy từ ISO thành viên (danh sách đầy đủ được đăng trên trang web của ISO(www.iso.ch). Nếu lá phiếu là tích cực, các tài liệu sẽ được công bố – với bất kỳ sửa đổi nào khác do nhận xét nhận được trong thời gian bỏ phiếu – như Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc tế cuối quý 3 năm 2000, với công bố là Tiêu chuẩn Quốc tế được ban hành đầy đủ trong quý IV năm 2000.

Ngoài khoảng 4 600 ý kiến ​​nhận được về CD2 của ISO 9001 và ISO 9004, ISO / TC 176 đã xem xét phân tích phản hồi từ hơn 330 tổ chức từ 31 quốc gia. Đầu vào trực tiếp này từ người dùng đã được lượm lặt qua một chương trình xác nhận để xác định xem các tiêu chuẩn sửa đổi có đáp ứng nhu cầu của người dùng hay không. Cuộc họp tiếp theo của ISO / TC 176 được tổ chức vào tháng 7 năm 2000 tại Kyoto, Nhật Bản.

Lõi ISO 9000 được sửa đổi sẽ bao gồm ba tài liệu:

Làm việc trên tiêu chuẩn kiểm toán môi trường và chất lượng chung trong tương lai ISO 19011 đã tiến lên phía trước và tài liệu đã chuyển từ Dự thảo làm việc (WD) sang trạng thái CD. Sau thời gian bình luận bốn tháng, tài liệu sẽ được xem xét vào tháng 3 năm 2000 bởi Nhóm làm việc chung (JWG) bao gồm các thành viên của ISO / TC 176 và ISO / TC 207Quản lý môi trường, chịu trách nhiệm cho họ tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14000. CD2 sau đó sẽ được phát hành để bỏ phiếu nội bộ trong các ủy ban. Ngày mục tiêu cho DIS 19011 là tháng 11 năm 2000 và lần xuất bản cuối cùng của tiêu chuẩn được nhắm mục tiêu cho quý ba năm 2001. Các tài liệu đã chuyển từ trạng thái Bản thảo Ủy ban thứ hai (CD2) sang giai đoạn DIS tại cuộc họp lần thứ 17 của Ủy ban Kỹ thuật ISO ISO / TC 176, Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng, được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 1999, tại San Francisco, Hoa Kỳ. Cuộc họp có sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ 40 quốc gia.

Thông tin được cập nhật thường xuyên về các phiên bản Năm 2000 của các tiêu chuẩn ISO 9000 được đăng trên trang web của ISO (www.iso.org) và trên trang web truy cập mở của Tiểu ban ISO / TC 176 2 (www.bsi.org.uk/iso- tc176-sc2). Thông tin chung về các tiêu chuẩn ISO 9000 cũng có thể được tìm thấy trên trang web của ISO / TC176 (www.tc176.org).

nguồn iso.org

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299